Kuntokartoitukset

Teemme ammattitaitoiset kunto- ja kosteuskartoitukset koulutetun henkilön tekemänä.
Tavoitteena on taata turvallinen, terveellinen ja toimiva elinympäristö, jossa viihdytään ja jossa kiinteistö säilyttää arvonsa. Meiltä saat kosteus- ja kuntokartoitukseen pätevöitynyttä palvelua ja rakennusalan ammattilaisen, joka omaa laajan työkokemuksen.
Kunto- ja kosteuskartoitukset suoritetaan ammattitason laitteilla. Käytämme GANN HYDROTEST LG 2 mittaria, pintamittauksessa Gann B50 pinta-anturia ja porareikämittauksissa Gann RH-T 37 EL 160 anturia.

Pintakosteusmittarilla suoritettavaa tutkimusta.

Kosteusmittaus on paikallaan kun halutaan selvittää yksittäisen tilan, rakenteen tai rakenneosan kosteustilanne tai rakennustekninen kunto. Mittauksen kohteena voi olla esimerkiksi pesutila, muu kostea- tai märkätila, kellari tai tms. tila tai rakenne, jossa epäillään olevan haitallista kosteutta tai jonka kosteustilanne halutaan selvittää.

Muovitapetin alta löytynyttä vauriota.

Kuntotarkastuksen tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä. Kuntotarkastus teetetään usein asunnon myynnin yhteydessä, mutta kuntotarkastusraportti on erinomainen työväline myös mm. peruskorjauksen suunnittelussa.

Luotettavaa ja puolueetonta palvelua

Kosteusmittausten luotettavuus syntyy mittaajan kyvystä ymmärtää mittaustapahtumaan ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat virhelähteet ja tekijät, jos virhelähteitä ja monia muuttuvia tekijöitä ei huomioida on mittaustulos merkityksetön.
Me osaamme huomioida kaikki luotettavuuteen vaikuttavat tekijät, jolloin voimme tarjota mahdollisimman virheetöntä kosteusmittauspalvelua ja oikeaa mittaustulosten tulkintaa.

Kuntotarkastajan vastuu

Kuntotarkastaja vastaa tekemästään tarkastuksesta kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti. Vastuuta ei voi rajata palkkion määrään. Kuntotarkastaja vastaa siitä, että tarkastus tehdään ammattitaitoisesti. Jos tarkastuksessa on virhe, tarkastaja vastaa tästä aiheutuneesta vahingosta.

Tarkastajan vastuu ei siis kata asunnossa olevan vaurion korjauskustannuksia. Mahdollisista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kolmen kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorittamisesta. Tilaajan tulee muistaa että, kuntotarkastus (AKK) antaa raportin tilanteesta tarkastusajankohtana ja se saattaa muuttua kohteessa hyvinkin lyhyen ajan sisällä.